22 juni 2017

Parkering shmarkering

Om man skaffar sig en bil av ett visst bayerskt märke får man vissa privilegier. Exempelvis blir användandet av blinkers helt överflödigt och rekommenderade avstånd till framförvarande bil bara... rekommendationer. Att parkera innanför linjer eller i alla fall i närheten av en kant är också bara förslag som inte nödvändigtvis behöver följas. 
Jag vet någon som har anpassat sig alldeles förträffligt till detta. 

Inga kommentarer: