03 maj 2016

?

Det där nya pronomenet i en rapport från en statlig myndighet! Vet inte hur reagera. Ska man ta deras verksamhet på allvar?

Inga kommentarer: