16 april 2016

Mi bebé

Så spännande är mitt liv just nu, att i mappen som jag har döpt till "mi bebé" finns en rad olika dokument som till slut ska bli mitt examensarbete. Jag har bland annat ett dokument som jag låter handledaren ta del av och som jag känner mig hyfsat säker på. Och sen har jag ett dokument med lite gammalt hederligt pratmakeri som jag har författat mest för att se ordantalet växa. Det känns liksom lite bättre då.

Inga kommentarer: