27 april 2016

Barn och gamla människor...

Idag har jag haft det stora nöjet att översätta en manual för en elektrisk apparat från spanska till svenska. Det har varit intressant och jag har fått en del saker att fundera över. Som vad jag ska göra med nedanstående mening. Något sådant... för att låna ett anglosaxiskt uttryck, flyger inte riktigt här.
"Los niños y personas mayores con escasos conocimientos sobre aparatos electricos deben tener una mayor precaucion", alltså ungefär "Barn och äldre personer med begränsade kunskaper om elektriska apparater bör iaktta större försiktighet". 
Herrejistanes, vad ska man göra med sådan information? Det är ungefär i samma liga som citatet ur den gamla boken om bilkörning från 20-talet som blev så kallat viralt på diverse sociala medier för ett tag sedan.
Vid en gatukorsning gör man alltid klokt i att trampa ur, i all synnerhet om man där ändrar färdriktning. Högra foten bör också hållas klar, att vilket ögonblick som helst trycka ned fotbromsen.
De, som vålla bilisten de största bekymren, äro dock lekande barn och nervösa fruntimmer. De förra äro under lek både blinda och döva. Att signalera åt dem hjälper i regel ej, och ofta komma de framrusande så nära vagnen, att signalen icke blir av någon betydelse. Där man kan vänta sig lekande barn, såsom vid skolor, lekplaner etcetera, bör man endast köra fram med yttersta varsamhet, ty man kan sällan hjälpa sig med annan manöver än att stoppa vagnen.
Damer äro ofta lika svåra som barnen, ty vid en hornsignal tappa de ej sällan helt koncepterna. Att de, efter att ha passerat tre fjärdedelar av gatan, utan vidare vända för att nå den gångbana de nyss lämnat, är intet sällsynt. Ja, två, tre gånger kunna de springa fram och tillbaka framför bilen. Stanna och låt dem komma upp på gångbanan!
Handla i övrigt som vid möte med spårvagnar:"

Inga kommentarer: