07 april 2016

Another first

Herrejistanes. Mycket ska man få vara med om i den här gärningen. Jag tänkte att dagen bara kunde bli bättre därifrån, och det blev den.

Inga kommentarer: