27 mars 2016

Till och med om jag är ditåt?

"Vart" för att uttrycka befintlighet? Nä, det går ju inte. Skäms.

Inga kommentarer: