14 december 2015

Bekymmer i vardagen

Jag har gjort något dumt, som inte går att göra ogjort. Eftersom det har visat sig vara väldigt svårt att rätta till, så hade det bästa  varit att bara glömma detta, inse att vi alla gör misstag och börja om från början. Införskaffa en ny ost och se till att det inte blir en skidbacke i den också.

Inga kommentarer: