06 juli 2015

And the Mountains Echoed

Jag behövde en ny bok att läsa och hittade And the Mountains Echoed av Khaled Hosseini i Beckys bokhylla. Av samma författare hade jag tidigare läst The Kite Runner, och märkte att de båda verken har en rad likheter sinsemellan; historier som knyts samman, Afghanistan innan ryssarna kom, under Talibanregimen, efter 9/11, afghaner i USA...
Boken är en samling historier som utspelar sig i olika delar av världen förutom Afghanistan, under olika tidsperioder (från tjugotal till tvåtusental) och med olika huvudpersoner, vars liv knyts samman på ibland oväntade sätt.
Mot slutet var det svårt att sluta läsa, även om det var lite förvirrande att hålla reda på de olika personerna. Tre fjädrar av fem.

Inga kommentarer: