29 augusti 2014

friday, friday

... och nu har jag gjort två veckor till på det nya giget, båda med elever. de två första dagarna bestod av info, info, info, info, tipspromenad samt brännboll. och sen började jag så småningom med att försöka underlätta språktillägnandet för de små liven.
oh och lite tidigare i veckan kom den, som ett brev på posten, den första paychecken. historiskt. 

Inga kommentarer: