11 oktober 2010

thanksgiving i sweden




... och nu kan vi käka kalkonrester i en månad framöver.

Inga kommentarer: